Serneke emitterar obligationer för 700 miljoner kronor

Serneke emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer för 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen blev övertecknad och obligationslånet, som förfaller i juni 2021, har en rörlig ränta om STIBOR+5,25 procent.

Serneke kommer använda pengarna i den löpande verksamheten och till att förtidsinlösa obligationslån om 300 miljoner kronor som förfaller 2019.

Carnegie och DNB var Joint Bookrunners i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt