Sehlhall anställer Erik Uhlén som finanschef

Erik Uhlén har en mångårig erfarenhet inom revision och rådgivning till medelstora och större ägarledda företag samt till noterade bolag. …

Källa: Fastighetsvärlden.se