SBB tar in halv miljard

SBB har emitterat icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor.

Lånet löper med en ränta om tre månader stibor  plus 0,66 procent. Emissionen, som gjordes under SBB’s EMTN-program, är en utökning av ett befintligt lån med löptid till november 2021 och kupong om tre månader stibor plus 0,70 procent. Den totala utestående volymen i lånet uppgår efter emissionen till 1 300 miljoner kronor.

– Denna emission gjordes på SBBs hittills lägsta räntekostnad för löptider om två år. Jag tror att vår starka Q3-2019 rapport och det faktum att marknaden börjar förstå att vi är på väg mot en BBB+ rating leder till att vi kan fortsätta att sänka våra finansiella kostnader och samtidigt stärka vår finansiella position, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, i ett pressmeddelande.

Mattias FröjdKälla: Fastighetsnytt