SBB säljer stort efter endast 10 månaders innehav

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar en skolfastighet i Kristiansand i södra Norge, till Aviva Investors för ett överenskommet fastighetsvärde om …

Källa: Fastighetsvärlden.se