SBB överväger nya hybridobligationer

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden meddelade på måndagen att man överväger att göra en ny emission av hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna skulle då ske under bolaget befintliga ramverk med ett rambelopp om 1 miljard kronor, som i så fall blir fullt utnyttjat. Bolaget har givit DNB och Nordea i uppdrag att genomföra investerarmöten och sondera terrängen för emissionen.

Detta sker i kölvattnet av att kreditvärderingsinstitutet S&P har bekräftat att allokeringen av SBB:s hybridobligationer motsvarar 50 procent eget kapital och 50 procent skuld, vilket inte påverkar bolagets rating hos S&P, BB med stabila utsikter.

SBB:s styrelse har enligt ett pressmeddelande beslutat att hybridkapitalet ska utgöra en permanent del av bolagets kapitalstruktur och att det kan komma att uppgå till 15 procent av bolagets kapitalisering.

Sverrir ThórKälla: Fastighetsnytt