SBB expanderar i Norge

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden förvärvar två vård- och omsorgsboenden i Tønsberg, Norge. Fastighetsvärdet uppgår till 178n miljoner norska kronor, motsvarande drygt 193 miljoner svenska kronor.

Fastigheterna har en total uthyrbar area om 5 846 kvadratmeter med ett bedömt årligt driftnetto om cirka 11,8 miljoner norska kronor (cirka 12,9 svenska).

Boendena är fullt uthyrda till Attendo med nyligen förlängda hyresavtal med en löptid på 5 år.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt