SBB byter ut preferensaktier

SBB lämnar på fredagen ett nytt erbjudande till ägarna av preferensaktier att byta ut dessa mot nyemitterade D-aktier.

– SBB fortsätter att stärka sin balansräkning samt minska den finansiella risken. Detta erbjudande är ett ytterligare litet steg i den processen, säger bolagets vd Ilija Batljan.

SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Upplägget är villkorat av att det godkänns av bolagets aktieägare på en extrastämma den 24 juni.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt