Satsning på äldreboenden för NREP

NREP planerar en satsning på utveckling och ägande av vård- och omsorgsboenden i bolaget Altura i Norden som man grundade under slutet av 2018.

Dorotea Stellmach, tidigare sjuksköterska, kommer att leda bolagetsom ansvarig för konceptutvecklingen. Närmast kommer hon från rollen som regionansvarig på Attendo.

I teamet ingår även Fredrik Häggbom och Carl-Adam von Scheele. Fredrik Häggbom har kommer senast från Hemsö. På Altura ska han ansvara för projektutveckling. Carl-Adam von Scheele ska ansvara för affärsutveckling och har en bakgrund hos MTG och McKinsey & Company.

Altura har idag flera pågående utvecklingsprojekt i Skåne och Stockholmsområdet med olika samarbetspartners. Ett av dem ligger i skånska Löddeköpinge där Altura utvecklar ett äldreboende innehållandes 60 lägenheter tillsammans med Drevviken. Vårdoperatören Vardaga har skrivit på ett 15-årigt hyresavtal och flyttar in 2021. I Masmo pågår ett utvecklingsprojekt med SHH Bostäder avseende ett äldreboende på 79 lägenheter.Källa: Fastighetsnytt