Säljer till Veidekke i Lund

Öresundsporten säljer fastigheterna Måsen 22 och Måsen 23 till Veidekke Bostad. Affären består av byggrätter på totalt 10 400 kvadratmeter för bostäder i stadsdelen Väster, i Lund.

Försäljningen är en del i projektet “Gröna Lund”, ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun, Veidekke och Öresundsporten.

På fastigheterna uppförs totalt 100 lägenheter som ett led i förtätningsprojektet för staden. Detaljplanen antogs 2017 och byggstart planeras till våren 2020. Projektet beräknas vara färdigställt för inflyttning till 2025.

– Öresundsportens strategi är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Öresundsregionen. Vi är stolta över att bidra till en positiv stadsutveckling i Lund. När projektet nu går in i nästa fas är det naturligt för oss att sälja fastigheterna till Veidekke Bostad som varit vår partner genom projektets gång, säger Ole Bang Pedersen, vd för Öresundsporten AB.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt