Säljer kontorsfastighet i Bergshamra

Magnolia Bostad säljer sin del av ett joint venture-bolag som äger en fastighet i Bergshamra, Stockholm. Fastigheten omfattar en kontorsbyggnad om cirka 9 000 kvadratmeter.

Fastigheten förvärvades av Magnolia Bostad 2014, och i mars 2018 tecknades ett avtal om att ingå ett joint venture med Randviken gällande fastigheten. Bolaget skapades genom att Randviken indirekt förvärvade hälften av aktierna i bolaget.

Magnolia Bostad avyttrar nu sin halva av JV:t till Randviken. Frånträde kommer ske under andra halvåret 2019.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 290 miljoner kronor, före avdrag av latent skatt.

Magnolia Bostad kommer efter försäljningen ha kvar möjligheten att utveckla bostäder eller samhällsfastigheter på eventuella tillkommande ytor på fastigheten.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt