Sagax tar klivet in i Spanien

Sagax köper för första gången fastigheter i Spanien då bolaget ser goda förutsättningar för stigande marknadshyrorna framöver. Det framgår av ett pressmeddelande som Sagax skickade ut förra veckan.

Bolaget har i två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Madrid och en fastighet i Barcelona. Investeringen uppgår sammanlagt till motsvarande 200 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 27 200 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 11,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 79 procent. Tillträde har skett under det tredje kvartalet 2019.

Hyresnivåerna för industrilokaler kraftigt i både Madrid och Barcelona i den lågkonjunktur som följde finanskrisen 2008. Enligt Sagax vd David Mindus fortsatte nedgången ända till 2016.

– Spaniens ekonomi har dock varit stark de senaste åren vilket lett till att uthyrningsgrader och marknadshyror för industrilokaler stigit i dessa marknader. Min bedömning är att marknadshyresnivåerna nu befinner sig på 2005 års nivå vilket bör skapa förutsättningar för en attraktiv totalavkastning på sikt, säger Sagax vd David Mindus enligt pressmeddelandet.

Sagax kommunicerade i årsredovisningen för 2018 att man siktar på att bygga upp en verksamhet i Madrid och Barcelona. Bolaget har under 2019 anställt en verkställande direktör för verksamheten i Spanien.

Sagax har tidigare etablerat verksamheter i Finland (2004), Paris (2014) och Nederländerna (2016) med fokus på lager och lätt industri. Dessa verksamheter har utvecklats väl och genererade ett driftnetto överstigande en miljard kronor under 2018, skriver bolaget.

– Sagax har ingen geografisk preferens. Vår ambition är att allokera aktieägarnas kapital till de investeringar som vi upplever kan erbjuda bästa möjliga riskjusterade avkastning, säger David Mindus enligt pressmeddelandet.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt