Sagax tar in 656 miljoner på D-aktier

Sagax har beslutat om nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige