Sagax köper i Finland och Frankrike

Sagax har förvärvat totalt fyra fastigheter, där två är belägna i Finland och två i Frankrike. Köpesumman uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar totalt 46600 kvadratmeter och innehar en hyresintäkt på totalt 46 miljoner kronor per år. Uthyrningsgraden landar på 96 procent.

Affären skedde genom fyra separata transaktioner. Samtliga fastigheter kommer tillträdas under hösten 2018.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt