Sagax genomför riktad nyemission

Sagax genomför en riktad nyemission av stamaktier, serie D – och tillförs därmed 302 miljoner kronor.

I nyemissionen omfattas 9 574 617 stamaktier. Teckningskursen har fastställts till 31,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process vilket motsvarar en rabatt om 4,85 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna.

Styrelsen konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var god då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 miljoner kronor övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,51 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Sagax engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt