Sagax fortsätter förvärva i utlandet

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter i Paris, en fastighet i Nederländerna samt en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 160 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige