Sabo: Nya förslag för ett väl fungerande hyresförhandlingssystem

Ett väl fungerande hyresförhandlingssystem är en förutsättning för att långsiktigt säkra hyresrättens konkurrenskraft och funktion i samhället. Därför behöver marknadens parter ta ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster, skriver Sabo.

Källa: Fastighetssverige