Så vill Sveafastigheter bygga nytt landmärke i Nacka

Projektet Discus ska innehålla 450–500 bostäder.Källa: Fastighetsvärlden.se