Så blir Geelys jättebyggnad

130.000 kvm BTA ska byggas, varv hälften kontor.Källa: Fastighetsvärlden.se