Riksbyggen tecknar samarbetsavtal

Riksbyggen har gått in i ett samarbetsavtal med JM Entreprenad avseende nyproduktion av bostäder i Stockholms län. Avtalet löper på i fem år.

– Det känns mycket bra att vi har överenskommit om ett långsiktigt samarbete med JM Entreprenad. Tack vare samarbetet kommer vi att få en kontinuitet och möjlighet till ökad effektivisering och kunskapsöverföring mellan projekten. Samarbetsavtalet ska även leda till ökad social hållbarhet, säger Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen Bostad Stockholm/Uppland/Norr.

Riksbyggen har pågående bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden och Tyresö och för tillfället pågår arbetet med att hitta de första lämpliga projekten som ska genomföras inom ramen för avtalet.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt