Rekordintresse för att bygga i Nacka

Intresset för Nacka är stort. På måndagen avgjorde kommunstyrelsen två markanvisningstävlingar där vinnare korades. “Vi har aldrig fått in så många anbud tidigare”, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Det var Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) och Möller & Partners som kammade hem tävlingarna.

– Anbuden har varit många och genomarbetade. Vi fick in närmare 40 förslag och det är tydligt kvitto på att det finns ett stort intresse för att bygga i Nacka. Vi ser fram emot att skapa fler attraktiva miljöer i kommunen, säger stadsbyggnadsdirektör Andreas Totschnig.

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), är glad över att så många företag är intresserade av att göra Nacka trevligare.

– Vi har aldrig fått in så många anbud i en markanvisningstävling tidigare. Uppenbarligen lockar den framtidstro som finns hos oss, säger han i ett pressmeddelande.


Mats Gerdau Foto: Sören Andersson/Nacka kommun

Nya bostadskvarter i Henriksdal

Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

– Det finns stor efterfrågan på både radhus och hyresrätter, säger Mats Gerdau.

Endast några minuter från Slussen, vid Henriksdalsberget, planeras ett nytt bostadsområde med utsikt över vattnet. SKB ska tillsammans med kommunen ta fram det första detaljplaneförslaget.

– Vi är mycket glada över att få möjlighet att bidra med vår kunskap för en hållbar stadsutveckling. Det är också extra roligt att vi ska bygga 100 kooperativa hyresrätter och vara kvar som förvaltare, en erfarenhet vi har sedan drygt hundra år tillbaka, säger Eva Nordström, vd på SKB, i ett pressmeddelande.

I området planeras det för ytterligare 350 bostäder som väntas bli klara mellan 2023 och 2026.


Amperen i Orminge. Illustration: Nacka kommun

Sista detaljplanen i Orminge

Volten är ett naturnära bostadsområde i Orminge, nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och Booleden, som får cirka 50 radhus och en förskola.

– Vi ser stor utvecklingspotential i området och är glada över att få skapa ett attraktivt kvarter för den aktiva barnfamiljen. Vi vill tillvarata mötet mellan människa och natur genom utveckling av radhus och förskola, säger Tommy Lindblom, projektchef på Möller & Partners, i en kommentar

Bostäderna väntas bli klara 2023–2024. Kommunens ambition för området ligger, enligt Tommy Lindblom, helt i linje med bolagets strategi när det gäller att utveckla bostäder med hög arkitektonisk standard, miljöprofil, hållbarhet och trygghet.

– Vi har tidigare varit verksamma i kommunen och ser fram emot att vara med i den fortsatta expansionen.


Utsikt från stadsutvecklingsområdet Henriksdal, där SKB ska bygga 100 kooperativa hyresrätter. Foto: SKB

Mer om Henriksdalsbacken

  • Markanvisningen gäller 10 000 kvm BTA bostad och 1 000 kvm BTA lokal.
  • Marken upplåts med tomträtt och den årliga tomträttsavgälden är fastställd till 214 kr/kvm BTA under de första tio åren.
  • Hela detaljplanen omfattar cirka 45 000 kvm BTA bostäder.
  • Övrig kvartersmark kommer att markanvisas i ett senare skede.

Mer om Volten

  • Projektet omfattar en markyta på cirka 7 000 kvadratmeter ljus BTA bostäder i form av radhus i två våningar, samt en förskola i max två plan.
  • Området ligger i en sänka och består i dag av skogspartier, en parkering och ett kraftledningsstråk som ska grävas ner längs Ormingeringen.
  • Bolagets anbud är 9 225 kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad.

Teresa AholaKälla: Fastighetsnytt