Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen

Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än en av tio är kvinna inom branschen. Ojämn könsfördelning och sexistisk arbetsplatskultur fungerar utestängande mot kvinnor men också mot grupper av män, menar regeringen, som därför sätter upp ett mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

Källa: Fastighetssverige