Reformerat stöd för hyresbostäder

Regeringen har reformerat investeringsstödet för hyresbostäder för att öka möjligheten att bygga hyresbostäder till rimligt pris. Förslaget innehåller påbyggnadsbonus, en höjd normhyra och höjda stödnivåer.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson

Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig fastighet jämfört med att bygga på mark. Den högsta tillåtna normhyran kommer höjas med 100 kronor per kvadratmeter boarea i storstadsregionerna, inklusive stora kommuner och tillväxtkommuner, och 50 kronor mer kvadratmeter i resterande kommuner.

Grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA, vilket då blir höjt från 6600 kronor till 7100 kronor i Stockholmsregionen och från 5300 kronor till 5800 kronor i kommuner i nära anslutning till Stockholm, i Göteborg och Malmö, i stora kommuner och de kommuner med hög befolkningsökning samt i bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. Övriga kommuner får en höjning med 1000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3800 kronor till 4800 kronor.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt