Redo satsa 10 mdr i Göteborg

Kan bli en av de enskilt största fastighetsinvesteringarna i Göteborg någonsin.Källa: Fastighetsvärlden.se