Ratos vill sälja huvudkontoret till staten

Ratos förhandlar med Statens Fastighetsverk om att sälja sitt huvudkontor på Drottninggatan mellan Rosenband och Sagerska Palatset. Anledningen är att kraven på säkerhet har och kommer att öka.

Bolaget har ägt fastigheten, Adelswärdska huset, sedan 1980 och har i bolagets balansräkning ett bokfört värde om 56 miljoner kronor. Redan 1938 förvärvades fastigheten, Lejonet 4, av Söderberg & Haak som är grunden till det som senare blev Ratos.

“Kraven på säkerhet inom området har och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos verksamhet vid huvudkontoret på Drottninggatan som följd, bland annat restriktioner kring in- och utpassering”, skriver bolaget.

Man har även tidigare varit i förhandlingar, bland annat när Sagerska palatset skulle göras om till statsministerns residens på 1990-talet. Då ska förfrågningar ha kommit från regeringen om bolaget var villiga att sälja huset till staten.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt