Prime Living: Bygglov i Göteborg upphävt

Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1 på Hisingen.

Källa: Fastighetssverige