Preservia: Obligationsinnehavare blir storägare

Obligationsinnehavare i Preservia Hyresfastigheters obligationslån har godkänt ett antal villkorsändringar som innebär att 30 procent av det ursprungliga nominella obligationslånet ska konverteras till stamaktier serie B.

Källa: Fastighetssverige