Premiär för Jernhusens gröna obligationer

Jernhusen genomförde på tisdagen sin första emission av gröna obligationer, enligt ett pressmeddelande. Fastighetsbolaget emitterade två obligationer med ett sammanlagt värde om 1,5 miljarder kronor.
Den ena obligation var på 1 miljard kronor och hade en fast ränta på 0,975 procent över fem år. Den andra obligationen på 500 miljoner kronor hade en rörlig ränta. Den emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M plus 0,47 procentenheter under fem år.
Emissionen skedde inom ramen för bolagets Medium Term Note-program (MTN-program) och fördelades på drygt 20 investerare, såväl svenska som utländska. Jernhuset lanserade ett ramverk för gröna obligationer i mars.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt