Polisen: ”Vi har inte lämnat walk over”

Samtalet, lett av moderator Ellinor Persson, tog avstamp i en lite spetsig frågeställning: Har polis och rättsväsende lämnat walkover ute …

Källa: Fastighetsvärlden.se