Platzer köper från Vasakronan i Göteborg

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1.068 mkr.Källa: Fastighetsvärlden.se