Permantentas på vd-stolen i SSM

SSM Holding AB utser Mattias Lundgren till ny ordinarie vd och koncernchef. Han fick rollen på interimsbasis i juni 2019. …

Källa: Fastighetsvärlden.se