Peab bygger ut Uppsala stadshus

Peab har fått uppdraget att bygga om och bygga till stadshuset i Uppsala. Beställare är Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 840 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige