Peab bygger om ledamotshuset i Stockholm

Peab har fått uppdraget att utföra en om- och tillbyggnad av ledamotshuset i Stockholm. Beställare är Riksdagsförvaltningen och kontraktssumman uppgår till 615 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige