Peab bygger i Spånga

Peab får uppdraget att bygga en ny infrastruktur vid kvarteret Tora i Bromstens industriområde, i Spånga. Uppdragsgivare är exploateringskontoret i Stockholms stad. Ordervärdet uppgår till 491 miljoner kronor.

Uppdraget innefattar byggnation av nya vatten- och avloppsledningar, vägbroar, gångbroar samt anläggning av gator, grönytor och en lekplats.

Projektet avser den andra etappen av markentreprenaden. Byggstart sker i juni 2019 och projektet beräknas vara färdigställt till hösten 2024.

– Vi arbetar sedan 2018 med markarbeten i den första etappen av Bromstensstaden. Vi är glada över att vi fått fortsatt förtroende för att bygga även den andra etappen, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab i ett pressmeddelande.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt