Oscar Properties genomför nyemission

Under fredagen genomförde Oscar Properties en nyemission av 180000 preferensaktier och tillförs därmed 360 000 kronor.  Det totala antalet aktier i bolaget ökar med 180000 aktier och det totala antalet röster med 18000 röster.

Den 29 juni 2018 registrerades det totala antalet aktier i Oscar Properties till 31 205 859 aktier, där 28 563 496 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och resterande 407 928 utgör preferensaktier av serie B. Dessutom landade antalet röster i bolaget på 28 827 732,3, där stamaktierna motsvarar 28 563 496 röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 40 792,8 röster. Aktiekapitalet uppgår, den 29 juni 2018, till 62 411 718 kronor.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt