Oscar Properties flyttas till observationslistan

Oscar Properties observationsnoteras efter att bolagets revisorer varnat i årsredovisningen att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om bolagets fortsatta drift. Det framgår av ett pressmeddelande från Stockholmsbörsen.

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten.

Nasdaq Stockholm har med anledning av detta beslutat att observationsnotera stamaktierna, preferensaktierna och preferensaktierna av serie B i Oscar Properties.

På torsdagen varnade bolagets revisorer för att det finns risk att bolaget inte kan drivas vidare om obligationslånet, som förfaller i september, inte kan refinansieras.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt