Oscar Properties B-preferensaktie rusar vidare

Oscar Properties preferensaktie av serie B stiger 17 procent på måndagen och har därmed rusat 163 procent på tre handelsdagar i spåren av bolagets uttalande kring villkoren för det kommande utbyteserbjudandet.

Oscar Properties ordinarie preferensaktie backar dock 2 procent men har ändå stigit 35 procent de senaste dagarna.

Oscar Properties meddelade i förra veckan att man skjuter upp bolagets erbjudandet att byta preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie B2. Bolaget sade samtidigt att varje preferensaktie väntas berättiga till 20 nyemitterade aktier medan preferensaktien av serie B antas berättiga till 40 aktier.

Om utbyteserbjudandet genomförs så är preferensaktierna fortfarande underprissatta. Detta givet att de nya röstsvaga B2-aktierna handlas till samma kurs som vanliga B-aktier, som stiger något till 9,20 kronor på måndagen.

Det återstår dock att se om planerna blir av. Tidigare i år drog Oscar Properties in ett erbjudande till ägarna av B-preferansaktier att lösa in dessa för 500 kronor styck. Den kallduschen sänkte priset 155,50 kronor på en dag. Efter de senaste dagarnas kursrusning handlas den till 310 kronor.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt