Oscar kvittar skuld mot preferensaktier

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att genomföra en kvittningsemission av 180.000 preferensaktier till Skandrenting, till ett pris om 187,50 …

Källa: Fastighetsvärlden.se