Oscar kämpar för ändrad användning av Unité

Fick nej till ändrat bygglov – men exploateringskontoret gör tummen upp för bolagets förslag.Källa: Fastighetsvärlden.se