Oscar: Inlösen av två tredjedelar av B-preffarna

Innehavare av nästan 275 000 preferensaktier – 67 procent av de utestående aktierna – av serie B har begärt att få aktierna inlösta.

Källa: Fastighetssverige