Omtalad finansman gör fastighetsaffärer igen

Tar aktier i byte vid försäljning av mark för exploatering – och ska köpa ytterligare aktier.Källa: Fastighetsvärlden.se