Ökat resultat av Hufvudstaden

Ökningen av resultatet förklaras av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.

Källa: Fastighetssverige