Ökat förvaltningsresultat för Castellum

Här är Castellums siffror för första kvartalet: Intäkterna för perioden uppgick till 1.352 mkr (1.304 mkr) Förvaltningsresultatet uppgick till 665 …

Källa: Fastighetsvärlden.se