Offentliga Hus köper för 655 miljoner

Offentliga Hus, ägt av Fastator, har träffat överenskommelse om förvärv av samhällsfastigheter för en total köpeskilling om 655 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige