Obos: Vill vara en bra ägare till JM

Norska bostadsutvecklingsjätten Obos investering i JM är långsiktig och bolaget vill vara en god ägare som stöttar JM i den skakiga marknad som nu råder. Det säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj i samtal med Fastighetsnytt.

– Vi tycker att aktien är undervärderad och det är således en god tid att kliva in i bolaget. Vi vill vara en bra ägare och understödja den strategi som JM har valt, säger Siraj när Fastighetsnytt träffar honom på Mipim.

Han fortsätter och säger att det i en skakig marknad alltid är bra att ha en ägare som förstår branschen och man kan luta sig mot, i den mån man behöver ägarstöd.

– Vi vill använda vår kompetens och investera i sådant som vi förstår och är duktiga på samt affärsidéer vi tror på, säger han.

Placeringen är dock även av finansiell karaktär. Obos har byggt upp en stor ägarandel i JM och hade vid senaste flaggningen 22,4 procent av kapitalet i den svenska branschkollegan.

– När vi kliver in så vill vi vara stora, då får vi mest utav värdeutvecklingen. Vi har varit inne på högre nivåer i Veidekke, där vi varit uppe på 30 procent och ligger nu på 18 procent samt i AF-gruppen där vi också äger nu cirka 18 procent.

Investeringar i så stora bolag som JM och Veidekke är till sin natur likvida och enligt Daniel Kjørberg Siraj  ett bra sätt att förvara kapital.

– 2014 sålde vi av delar av vårt innehav i Veidekke och använde likviden för att köpa BVG Homes.

Hur resonerar man då kring en hypotetisk nyemission, om JM mot förmodan någonsin skulle behöva göra en sådan.

– Vi är alltid med när våra bolag behöver stöd då vi vill vara en god ägare som stöttar bolagen i affärsmässiga beslut. Jag har dock väldigt svårt att se att JM skulle behöva nytt kapital. De är det mest solida bolaget, efter oss, avslutar Daniel Kjørberg Siraj.

Sverrir ThórKälla: Fastighetsnytt