Nyval till Tobins styrelse

Valberedningen i Tobin Properties föreslår att Jens Andersson tar plats i styrelsen. Johan Varland lämnar.

I övrigt föreslås omval av Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn (ordförande).

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt