Nytt förslag om investeringsstöd

I dag, torsdag, lämnade finansdepartement in ett förslag om nya villkor för investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att ändringarna ska göra investeringsstödet effektivare och mer ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet, enligt departementet.

Förslaget är bland annat därför att investeringsstödet i första hand ska användas i områden där bostadsbristen är störst och att storstadsregionerna ska få en helt egen pott, samt prioritera projekt med flest lägenheter per bostadsarea om pengarna inte räcker till alla ansökningar. Ett projekt som beviljas stöd bör sedan påbörjas inom ett år från beslutet.

En annan punkt i förslaget handlar om att vissa lägenheter ska upplåtas till ungdomar under 27 år eller hushåll som behöver bostad av sociala skäl.

Regeringen fattar beslut i frågan så fort remissinstanserna lämnar sina synpunkter i höst och uppger sedan exakta belopp för stödet i nästa års budgetproposition. Förändringarna träder i kraft efter årsskiftet, inklusive de ändringar som regeringen fattade den 19 juni, och gäller alla ansökningar som inkommit efter den 1 januari 2019.

Teresa AholaKälla: Fastighetsnytt