Nytt arkitekturprogram i Malmö

Under torsdagen antog kommunfullmäktige i Malmö stad programmet Arkitekturstaden Malmö. Arkitekturprogrammet siktar på vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning.

– Malmö är en snabbt växande stad och just nu byggs det mycket. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på den byggda miljön och här kan både kommunen, byggherrar och arkitekter använda arkitekturprogrammet som ett redskap, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad.

Arkitekturprogrammet är ett tillägg till översiktsplan för Malmö och utgår från nio teser som beskriver stadens ambitioner i arkitekturfrågor.

– Verktyget ska utgöra ett stöd för att tidigt i processerna hantera frågor som rör projektets syfte, idé och ambitionsnivå – frågor som är avgörande för resultatet och stadens utveckling, säger Anna Modin, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt