Nyfosa laddar för tillväxt

Nyfosa emitterar treåriga icke-säkerställda obligationer till ett värde av 750 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat hjälpa bolaget nå målet om en tillväxt om minst 20 procent per år upp till ett fastighetsvärde om 25 miljarder kronor.

Obligationerna emitteras under en total ram om upp till 1,5 miljarder kronor och kommer att löpa under tre år med en rörlig ränta om tre månaders Stibor plus 375 baspunkter.

– Likviden från obligationsemissionen avses att användas för att stärka bolagets finansiella position och allmänna verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål, skriver bolaget.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt