Nya planerna som kan rädda linbanan i Göteborg

Utredningarna kring en linbana över Göta Älv har hittills kostat 138 miljoner – utan att det gjorts ett enda spadtag. De senaste förslagen som tagits fram lyckas inte nå upp till kravet att halvera den uppskattade kostnaden på fyra miljarder. Fastighetssverige redogör för hur de nya planerna ser ut för att få till en linbana över älven.

Källa: Fastighetssverige