Nya ledamöter i Sernekes styrelse

Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson tar plats i Sernekes styrelse.

Anna Belfrage har länge jobbat inom ekonomi och finans, och är idag Group CFO i skogskoncernen Södra, en ställning som hon avslutar vid utgången av maj 2019.

Fredrik Alvarsson blev i dagarna klar för rollen som vd för SHH:s nya satsning på samhällsfastigheter. Tidigare har han bland annat varit vd på CA Fastigheter.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av sittande styrelseledamöter, Mari Broman, Anna-Karin Celsing, Ludwig Mattsson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt